శ్రీకాళహస్తి శతకము

శ్రీకాళహస్తి శతకము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రచిందాడు. ఇది విశ్వనాథ సత్యరానారాయణ రాసిన విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలులో ఒక భాగం.[1]

శ్రీకాళహస్తి శతకము
కవి పేరువిశ్వనాథ సత్యనారాయణ
దేశంభారత దేశము
భాషతెలుగు
మకుటంశ్రీ కాళ హస్తీస్వరా! మహా దేవ!
పద్యం/గద్యంపద్యములు
ఛందస్సువృత్తములు
మొత్తం పద్యముల సంఖ్య100
శతకం లక్షణంభక్తి శతకం

శ్రీకాళహస్తి శతకము

మార్చు

ఈ శతకములో విశ్వనాథ వారు "శ్రీ కాళ హస్తీస్వరా! మహా దేవ!"ను మకుటముగా ఉంచారు.

ఉదా:1

తొలినాడు కలకండ పలుకులంబోని, ధూర్జటి సుకవి
పలుకులంబోని దాహమ్ము, చూచెడు వరకాగ రాని
యలనటై నిను వచ్చి చూచి యప్పటి కారియు మరల
నలసట యగుచు శృఈ కాళహస్తీశ్వరా! మహాదేవ!

ఉదా: 2

దయగల్గెనేని బంగారముంజేతు తాకినయంత
దయలేదయేని భస్మీకరింతువు తాకినయంత
అయయొ నినుంజూచి భయపడవలెనా! ఆచుకోవలెన
ప్రయత ధీనిలయ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! మహాదేవ!

ఇది కూడా చూడండి

మార్చు

మూలాలు

మార్చు
  1. "విశ్వనాథ సత్యనారాయణ: విశ్వనాథ మధ్యాక్కరలు". తెలుగు సాహిత్య సముదాయిక (in ఇంగ్లీష్). 2009-10-27. Retrieved 2020-04-23.