శ్రీకృష్ణ తులాభారం (1955 సినిమా)

శ్రీకృష్ణ తులాభారం (1955)
(1955 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం సి.ఎస్.రావు
నిర్మాణ సంస్థ రాజరాజేశ్వరీ ఫిలిం కంపెనీ
భాష తెలుగు