షింటో మతం

(షింటో మతము నుండి దారిమార్పు చెందింది)

షింటో ( జపాన్ భాషలో 神道) అనే పదానికర్థం "దేవతల మార్గం" అని. భౌద్ధం నుంచి ఈ మతాన్ని వేరుగా గుర్తించటానికి ఆరవ శతాబ్దంలో ఈ పదం సృజింపబడింది. ఇది చైనా భాష నుండి వచ్చిన పదం. దైవమార్గం "డౌ". దీనికి జపాను నామం "కమి". అయితే ఈ "కమి"లో దేవతలు లేరు. పైనున్న వారికి, ఉన్నత జీవులకు మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది. పితర, ప్రకృతి పూజ ఈ మతానికి ముఖ్య లక్షణం. ఇది సర్వ జీవవాద, ప్రాక్తన బహుదేవతా వాదాల నుండి పుట్టింది. ఈ విషయంలో ఇది వేదమతాన్ని పోలి ఉంది. ప్రకృతి శక్తుల ఆరాధన, సర్వజీవ భావం రెండీంటికి సమానమే. ప్రకృతిలో అదృశ్య శక్తులు, దేవతలు ఉన్నారని భావించి, వాటిని పూజించారు. ఈ అదృశ్య శక్తిని "మాన" అంటారు. ఇది ఒక రమైన విద్యుచ్ఛక్తి లాంటికి. ఇదే "కమి" ఈ విశ్వ ప్రకార్యాలను వ్యక్తులుగా భావించి ఆ వ్యక్తులను దేవతలను చేసి పూజించారు. సృష్టిని గురించిన వారి భావానను చూస్తె ఈ విషయం బాగా అర్థమవుతుంది.

జపాన్‌లోని హిరోషిమా ప్రిఫెక్చర్‌లోని ఇట్సుకుషిమా మందిరానికి టోరి గేట్‌వే. టోరి షింటో పుణ్యక్షేత్రాల ప్రవేశద్వారం గుర్తుగా ఉంది.

మూలాలుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=షింటో_మతం&oldid=3396148" నుండి వెలికితీశారు