సభాపర్వము, మహాభారతంలోని రెండవ పర్వము. కురుసభా రంగం, మయసభ, పాచికల ఆట, పాండవుల ఓటమి, రాజ్యభ్రష్టత ఇందులోని ముఖ్యకథాంశాలు.

మహాభారతంలో రెండవ పర్వము. ఇందులో పాండవుల సోదరుల రాజ్యం, కొరవ సభలో ధర్మరాజుపాచికల ఆట, సర్వం కోల్పోవడం .[1]

సంస్కృత మహాభారతంసవరించు

మహా భారతంలోని మొత్తం ౧౦౦ ఉపపర్వాలలో ౯ ఉప పర్వాలు సభా పర్వంలో ఉన్నాయి. కాని తెలుగు మహా భారతంలో ఉప పర్వాల నియమాన్ని పాటించలేదు

సంస్కృత మూలంలో ఉన్న ఉపపర్వాలు:

 1. లోకపాల సభాఖ్యాన పర్వం
 2. రాజసూయారంభం
 3. జరాసంధ వధ
 4. దిగ్విజయం
 5. రాజసూయ యాగం
 6. అర్ఘ్యాభిహరణం
 7. శిశుపాల వధ
 8. ద్యూతం(జూదం) మఱియు ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం
 9. అనుద్యూతం

ఆంధ్ర మహాభారతంసవరించు

సభ పర్వంలో 10 ఉప పర్వాలు ఉన్నాయి. మొత్తం 81 అధ్యాయాలు (విభాగాలు) ఉన్నాయి. కిందివి ఉప పర్వాలు[2][3].

 1. సభక్రియ పర్వ (1-4 అధ్యాయాలు) : రెండవ పుస్తకం మొదటి పర్వం యుధిష్ఠిరుడు, అతని సోదరులకు సభా నిర్మాణాన్ని గూర్చి వివరిస్తుంది, తరువాత పూర్తయిన భవనం. భవనం పూర్తయిన వేడుకలను జరుపుకోవడానికి ముఖ్య అతిథులు, రాజులను ఆహ్వానిస్తారు.
 2. లోకపాల సభాఖాయన పర్వం (5-13 అధ్యాయలు) [4][5][6]
 3. రాజసూయారంభ పర్వం (14-19 అధ్యాయాలు)
 4. జరాసంథ వథ పర్వం (20-24 అధ్యాయాలు) [7]
 5. దిగ్విజయ పర్వం ( 25-31 అధ్యాలు)
 6. రాజసూయిక పర్వం (32-34 అధ్యాయాలు)
 7. అర్జ్యారణ పర్వం (35-38 అధ్యాయాలు)
 8. శిశుపాల వథ పర్వం (39-44 అధ్యాయాలు)
 9. ద్యుత పర్వం (45-73 అధ్యాయాలు)
 10. అనుద్యుత పర్వం (74-81 అధ్యాయాలు) [8]

మూలాలుసవరించు

 1. van Buitenen, J. A. B. (1978) The Mahabharata: Book 2: The Book of the Assembly Hall; Book 3: The Book of the Forest. Chicago, IL: University of Chicago Press
 2. Sabha Parva Mahabharata, Translated by Kisari Mohan Ganguli, Published by P.C. Roy (1884)
 3. Dutt, M.N. (1895) The Mahabharata (Volume 2): Sabha Parva. Calcutta: Elysium Press
 4. van Buitenen, J. A. B. (1978) The Mahabharata: Book 2: The Book of the Assembly Hall; Book 3: The Book of the Forest. Chicago, IL: University of Chicago Press
 5. Paul Wilmot (Translator, 2006), Mahabharata Book Two: The Great Hall, ISBN 978-0814794067, New York University Press
 6. Sabha Parva Mahabharata, Translated by Manmatha Nath Dutt (1894); Chapter 5, verses 16-110, 114-125
 7. van Buitenen, J. A. B. (1978) The Mahabharata: Book 2: The Book of the Assembly Hall; Book 3: The Book of the Forest. Chicago, IL: University of Chicago Press
 8. Paul Wilmot (Translator, 2006), Mahabharata Book Two: The Great Hall, ISBN 978-0814794067, New York University Press

బయటి లింకులుసవరించు

తెలుగువికీసోర్స్ నందు ఈ వ్యాసమునకు సంబంధించిన మూల పాఠ్యము(లు) లేక మాధ్యమము(లు) కలవు:
మహాభారతం - ఆంధ్ర మహాభారతం - వ్యాసుడు - కవిత్రయం

పర్వాలు

ఆది పర్వము  • సభా పర్వము  • వన పర్వము లేక అరణ్య పర్వము  • విరాట పర్వము  • ఉద్యోగ పర్వము  • భీష్మ పర్వము  • ద్రోణ పర్వము  • కర్ణ పర్వము  • శల్య పర్వము  • సౌప్తిక పర్వము  • స్త్రీ పర్వము  • శాంతి పర్వము  • అనుశాసనిక పర్వము  • అశ్వమేధ పర్వము  • ఆశ్రమవాస పర్వము  • మౌసల పర్వము  • మహాప్రస్ధానిక పర్వము  • స్వర్గారోహణ పర్వము  • హరివంశ పర్వము

పాత్రలు
శంతనుడు | గంగ | భీష్ముడు | సత్యవతి | చిత్రాంగదుడు | విచిత్రవీర్యుడు | అంబ | అంబాలిక | విదురుడు | ధృతరాష్ట్రుడు | గాంధారి | శకుని | సుభద్ర | పాండు రాజు | కుంతి | మాద్రి | యుధిష్ఠిరుడు | భీముడు | అర్జునుడు | నకులుడు | సహదేవుడు | దుర్యోధనుడు | దుశ్శాసనుడు | యుయుత్సుడు | దుస్సల | ద్రౌపది | హిడింబి | ఘటోత్కచుడు | ఉత్తర | ఉలూపి | బభృవాహనుడు |అభిమన్యుడు | పరీక్షిత్తు | విరాటరాజు | కీచకుడు | ద్రోణుడు | అశ్వత్థామ | ఏకలవ్యుడు | కృతవర్మ | జరాసంధుడు | సాత్యకి | దుర్వాసుడు | సంజయుడు | జనమేజయుడు | వేదవ్యాసుడు | కర్ణుడు | జయద్రధుడు | శ్రీకృష్ణుడు | బలరాముడు | ద్రుపదుడు | | దృష్టద్యుమ్నుడు | శల్యుడు | శిఖండి | సుధేష్ణ
ఇతర విషయాలు
పాండవులు | కౌరవులు | హస్తినాపురం | ఇంద్రప్రస్థం | రాజ్యాలు | కురుక్షేత్ర యుద్ధం | భగవద్గీత