ప్రధాన మెనూను తెరువు

డిప్లొమా, డిప్లొమా తరువాతిసాంకేతిక విద్యని వేగంగా అభివృద్ధి చేయడానికి, సాంకేతిక విద్యా మండలి [1] (The State Board of Technical Education & Training) ని చట్ట ప్రకారం1984 లో ఏర్పాటుచేశారు.

వనరులుసవరించు