విద్యుత్ వలయము

(సాధారణ విద్యుత్ వలయము నుండి దారిమార్పు చెందింది)

విద్యుత్ వలయము లో సామర్థ్య జనకం, సామర్థ్య వినియోగదారు, టాప్ కీ లను విద్యుత్ వాహకంతో చేయబడిన సంధానాలతో శ్రేణి సంధానం చేయబడుతుంది.

సాధారణ విద్యుత్ వలయం అమరిక

వలయంలో వివిధ భాగములుసవరించు

  • సామర్థ్య జనకం: బ్యాటరీ
  • సామర్థ వినియోగదారు: బల్బు
  • టాప్ కీ : వలయం కలుపడానికి, విడదీయటానికి వాడుతారు.
  • సంధానాలు: కనెక్టర్లు (లోహపు తీగలు)

సంధానం చేయు విధానంసవరించు

  • బ్యాటరీ ధన టెర్మినల్ కు టాప్ కీకి జతచేయాలి.
  • టాప్ కీ రెండవ టెర్మినల్ ను బల్బు యొక్క ఒక టెర్మినల్ కు కలపాలి.
  • బల్బు యొక్క రెండవ టెర్మినల్ ను బ్యాటరీ యొక్క ఋణ టెర్మినల్ కు కలపాలి.
  • టాప్ కీని కలిపినపుడు వలయంలో విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది.

యివి కూడా చూడండిసవరించు

మూలాలుసవరించు