సాలెహ్ లేదా సాలెహా ప్రవక్త, హూద్ తరువాత సమూద్ జాతి నుండి వచ్చిన ప్రవక్త. ఖురాన్ లోని 12 సూరాలలో ఈయన ప్రస్తావన ఉంది. అతను ముహమ్మద్ జీవితకాలం ముందు పురాతన అరేబియాలో తముడ్ జాతి[1][2][3] ప్రవచించిన ఖురాన్, బహాయి పుస్తకాలలో ప్రస్తావించబడిన ప్రవక్త[4][5]. సాలెహ్ కథ షీ-కేమెల్ ఆఫ్ గాడ్ కథతో ముడిపడి ఉంది. ఇది సాలెహ్ నిజంగా ప్రవక్త అని ధ్రువీకరించడానికి ఒక అద్భుతాన్ని కోరుకున్నప్పుడు తముద్ ప్రజలకు దేవుడు ఇచ్చిన బహుమతి.

ఇస్లామిక్ కాలిగ్రాఫిలో సాలెహ్ పేరు

మూలాలు మార్చు

  1. ఖోరాన్ 7:73–79
  2. ఖోరాన్ 11:61–69
  3. ఖోరాన్ 26:141–158
  4. "LAWḤ-I-BURHÁN (Tablet of the Proof)". Baha'i Reference Library. Archived from the original on 12 సెప్టెంబరు 2018. Retrieved 2 September 2018.
  5. "Kitáb-i-Íqán (The Book of Certitude)". Baha'i Reference Library. Retrieved 24 December 2018.