సింహాసనం అనగా మహారాజులు కూర్చునే ఆసనం లేదా గద్దె.


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సింహాసనం&oldid=3105375" నుండి వెలికితీశారు