సీలియేటా

(సీలియోఫోరా నుండి దారిమార్పు చెందింది)

సీలియేటా లేదా సీలియోఫోరా (Ciliata or Ciliophora) జీవులలోని ఒక వర్గం. ఇవి శైలిక (Cilia) ల ద్వారా చలిస్తాయి.

సీలియేటా
కాల విస్తరణ: Ediacaran - Recent
Haeckel Ciliata.jpg
"Ciliata" from Ernst Haeckel's Kunstformen der Natur, 1904
Scientific classification
Domain:
Kingdom:
Superphylum:
Phylum:
సీలియోఫోరా

Doflein, 1901 emend.
Classes

Karyorelictea
Heterotrichea
Spirotrichea
Litostomatea
Phyllopharyngea
Nassophorea
Colpodea
Prostomatea
Oligohymenophorea
Plagiopylea
See text for subclasses.

వర్గీకరణసవరించు

Subphylum Postciliodesmatophoraసవరించు

Subphylum Intramacronucleataసవరించు

 
Oxytricha trifallax
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సీలియేటా&oldid=814754" నుండి వెలికితీశారు