సుధీర్ వర్మ (అయోమయ నివృత్తి)

వ్యక్తులు

సుధీర్ వర్మ, తెలుగు చలన చిత్ర దర్శకుడు.

సుధీర్ వర్మ (నటుడు), భారతీయ తెలుగు సినిమా యువ నటుడు.