సుశీల అనగా మంచి శీలం లేదా నడవడిక కలిగిన స్త్రీ.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సుశీల&oldid=2955562" నుండి వెలికితీశారు