సూర్యకాంతం (రాగం)

17వ మేళకర్త రాగం
(సూర్యకాంతం రాగం నుండి దారిమార్పు చెందింది)

సూర్యకాంతం కర్ణాటక సంగీతంలోని ఒక రాగము. ఇది కర్ణాటక సంగీత వ్యవస్థలోని 72 మేళకర్త రాగాలలో 17వ మేళకర్త రాగము.[1] ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కర్ణాటక సంగీత పాఠశాలలో ఈ రాగాని "ఛాయావతి" అని పిలుస్తారు. [2][3]

Suryakantam scale with shadjam at C

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
  • ఆరోహణ : స రిగా మ ప ధని స
(S R1 G3 M1 P D2 N3 S)
  • అవరోహణ : సని ధ ప మగా రి స
(S N3 D2 P M1 G3 R1 S)

ఈ రాగం లోని స్వరాలు శుద్ధ ఋషభము, అంతర గాంధారము, శుద్ధ మధ్యమము, చతుశ్రుతి ధైవతము, కాకలి నిషాధము). ఇది 53 వ మేళకర్త రాగమైన గమనశ్రమకి శుద్ధ మధ్యమ సమానము.

ఉదాహరణలు

మార్చు

సూర్యకాంతం జన్యరాగాలు

మార్చు

సూర్యకాంతం లోని కొన్ని జన్య రాగాలు : వసంత, సౌరాష్ట్రం, భైరవం.

మూలాలు

మార్చు
  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్
  2. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications
  3. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras