సెక్స్ (అయోమయ నివృత్తి)

ఒకే పదముతో సూచించబడు వివిధ వ్యాసాలు
(సెక్స్ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

సెక్స్ (Sex ) గురించి బహువిధాలైన వ్యాసాలున్నాయి:

  • సెక్స్ ను లింగమును సూచించుటకు కూడా వాడతారు. ఇవి మూడు రకాలు. స్త్రీ లింగము, పుం లింగము, ఏదీ కాదు.
  • సెక్స్ అనగా సాధారణంగా రతి క్రీడ లేదా సంభోగం అని భావిస్తారు.
  • సైబర్ సెక్స్ ఒక విధమైన మానసిక ప్రవృత్తి.
  • సెక్స్ ద్వారా సంక్రమించే అంటువ్యాధుల్ని సుఖ వ్యాధులు అంటారు.