సొంతవూరు లేదా సొంత ఊరు ఒక తెలుగు సినిమా పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సొంతవూరు&oldid=575028" నుండి వెలికితీశారు