స్వర్గలోకం అనేది హిందూ మతం నుండి వచ్చిన పదం, ఇది ఖగోళంలో సామాన్య మానవులకు కనిపించని ఊహాత్మకమైన ఒక ప్రత్యేక లోకం. హిందూ విశ్వోద్భవ శాస్త్రంలో, నీతిమంతులు మరణానంతరం ఈ స్వర్గలోకానికి వస్తారని విశ్వాసం. తమ గత జన్మలలో తగినంత మంచి కర్మలను చేసి కూడగట్టుకున్న మంచి పనులకు ఫలితంగా మానవులకు స్వర్గలోకమునకు వచ్చే అవకాశం లభిస్తుంది. ఎవరైనా మానవుడు మరణించినప్పుడు ఆ మానవుడు చేసిన మంచి పనులకు గుర్తింపుగా అతనికి స్వర్గలోక ప్రాప్తి లభిస్తుందని అతను స్వర్గస్తుడైనాడని అంటారు.

గంధర్వులు, అప్సరసలు, వీరు స్వర్గలోక నివాసులు
ఐరావతంపై స్వర్గలోక పరిపాలకుడైన ఇంద్రుని చిత్రం

స్వర్గలోకం గొప్ప అందం, ఆనందం, సమృద్ధి గల ప్రదేశంగా వర్ణించబడింది. ఇది దైవిక జీవులు, ఖగోళ రాజభవనాలు, సంతోషకరమైన తోటలతో నిండిన రాజ్యం అని నమ్ముతారు. స్వర్గలోక నివాసులు భూమిపై కనిపించే దేనినైనా మించిన ఆనందాలు, విలాసాలను అనుభవిస్తారు.

వేదాలు, పురాణాల వంటి హిందూ గ్రంథాల ప్రకారం, స్వర్గలోకాన్ని దేవతల రాజు ఇంద్రుడు పరిపాలిస్తాడు. స్వర్గలోనికి రాజధాని అమరావతి

కానీ ఇంకా మోక్షం (జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి) పొందని ధర్మబద్ధమైన చర్యల ద్వారా తమ స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న ఆత్మలకు ఇది తాత్కాలిక నివాసంగా పరిగణించబడుతుంది.

ఏది ఏమైనప్పటికీ, హిందూమతం కర్మ భావన, పునర్జన్మ చక్రాన్ని నొక్కి చెబుతుంది, అంతిమ లక్ష్యం స్వర్గలోకానికి చేరుకోవడం మాత్రమే కాదు, అన్ని భూలోకాలను అధిగమించి ముక్తిని పొందడం. మోక్షం అత్యున్నత లక్ష్యంగా పరిగణించబడుతుంది, ఇక్కడ ఆత్మ పునర్జన్మ చక్రం నుండి విముక్తి పొంది, దైవికంతో ఏకమవుతుంది.

వివిధ హిందూ సంప్రదాయాలు స్వర్గలోకానికి సంబంధించి వారి వర్ణనలు, నమ్మకాలలో వైవిధ్యాలను కలిగి ఉండవచ్చు, కానీ సాధారణ అవగాహన ఏమిటంటే ఇది పుణ్యకార్యాలకు ప్రతిఫలంగా లభించే ఆనంద లోకం.

ఇవి కూడా చూడండి

మార్చు

మూలాలు

మార్చు