హోవ్హాన్నెస్ తుమాన్యెన్ తోలుబొమ్మల థియేటరు

అధికారికంగా యెరెవాన్ రాష్ట్ర తోలుబొమ్మల థియేటరు పేరును హోవ్హన్నెస్ తుమన్యన్ (అర్మేనియన్:Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան Պետական Տիկնիկային Թատրոն (యెరెవని హోవ్హన్నెస్ తుమన్యాని అంవన్ పెటకాన్ టిక్నికాయిన్ టాట్రన్) ) గా నామకరించారు. ఇది యెరెవాన్ లోని  ఒక తోలుబొమ్మ థియేటరు. దీనిని 1935 జూన్ 1వ తేదీన దర్శకుడు సోఫియా బెజన్యాన్, చెత్రకారుడు గెవార్గ్ అరకెల్యాన్, నటులు పావ్లోస్, అరక్సియా అరబ్యాన్ లు ప్రారంభించారు. ఈ థియేటరు యొక్క మొదటి డైరెక్టరు వరియా స్టెఫన్యన్. తరువాత 1938 లో, థియేటర్ నామకరణం చేయబడింది. తరువాత థియేటరు పేరును హోవ్హాన్నెస్ తుమన్యాన్ కు మార్చారు.

హోవ్హాన్నెస్ తుమాన్యెన్ జాతీయ తోలుబొమ్మల థియేటరు
Hovhannes Tumanyan Puppet Theatre of Yerevan 1.jpg
చిరునామాసయత్ నోవా అవెన్యూ 4
యెరెవాన్
 Armenia
యజమానిఆర్మేనియా ప్రభుత్వం
ఆపరేటర్రుబెన్ బబయాన్
రకంతోలుబొమ్మల థియేటరు
ప్రారంభం1935
Website
అధికారిక వెబ్సైటు

1950-1957 మధ్య కాలంలో థియేటరును మూసివేశారు. అయితే, 1957 జూలై 27న, థియేటరును పునఃప్రారంభించారు అప్పుడు యెరెవాండ్ మనర్యన్ డైరెక్టరు అయ్యారు. 1975 నుండి ఈ థియేటరు ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రదేశం నుండి తన కార్యకలాపాలను సాగిస్తుంది.

ఈ థియేటరు యొక్క ప్రస్తుత మేనేజర్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్ థియేటరు రుబెన్ బబయాన్.

పవ్లోస్ బొరోయాన్ పేరిట నామాంతరం వచ్చిన తోలుబొమ్మల సంగ్రహాలయానికి ఇది నిలయం.[1]

సూచనలుసవరించు