అఖండము [ akhaṇḍamu ] a-khaṇḍamu. సంస్కృతం adj. Whole, entire; abounding; imperishable. సకలమైన, విస్తారమైన.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=అఖండము&oldid=704261" నుండి వెలికితీశారు