అడవి తీగ ద్రాక్ష

అడవి తీగ ద్రాక్ష (Ampelocissus latifolia) వైటేసి (Vitaceae) కుటుంబానికి చెంది ద్రాక్ష. ఇది భారత ఉపఖండం కు చెందినది.[2]

అడవి తీగ ద్రాక్ష
అడవి తీగ ద్రాక్ష చిత్రం
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
Subclass:
Order:
Family:
Genus:
Species:
A. latifolia
Binomial name
Ampelocissus latifolia
Synonyms

Vitis latifolia Roxb.

It is the type species for the genus of Ampelocissus, and was originally treated under its basionym, Vitis latifolia, which was described scientifically in 1824.[3][4]

మూలాలు మార్చు

  1. "Name - !Ampelocissus Planch". Tropicos. Saint Louis, Missouri: Missouri Botanical Garden. Retrieved November 16, 2009.
  2. Vigne Amer. Vitic. Eur. 8:374. 1884 GRIN (August 22, 2006). "Ampelocissus latifolia information from ARS/GRIN". Taxonomy for Plants. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland: USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Archived from the original on 2011-06-06. Retrieved November 16, 2009.
  3. Chen, I; Manchester, S.R. (September 2007). "Seed morphology of modern and fossil Ampelocissus (Vitaceae) and implications for phytogeography". Amer. Jrn. Botany. 94 (9): 1534–1553. Retrieved November 16, 2009.
  4. Fl. ind. 2:474. 1824 GRIN (May 23, 2009). "Vitis latifolia information from ARS/GRIN". Taxonomy for Plants. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland: USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Archived from the original on 2012-10-21. Retrieved November 16, 2009.