ప్రతివాద భయంకర అణ్ణన్

(అణ్ణన్ స్వామి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

జగద్విఖ్యాతమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం స్తోత్రాన్ని ప్రతివాద భయంకర అణ్ణాంగారాచార్య లేదా అణ్ణన్ స్వామి రచించారు. ఇతడు సా.శ.1361 వ సంవత్సరంలో అనంతాచార్యులు, ఆండాళ్ దంపతులకు కంచి పట్టణంలో జన్మించారు. ఈయన శ్రీరామానుజాచార్యులచే నియమింపబడిన 74 సింహాసనాధిపతులలో ఒకరైన 'ముడుంబ నంబి' వంశానికి చెందినవారు. ఇతని గురువు మణవాళ మహాముని.

సుప్రసిద్ధమైన వేంకటేశ్వర సుప్రభాతము, రంగనాధ సుప్రభాతము కూడా అణ్ణన్ రచనలే. వేదాంత దేశికుల కుమారుడైన నారాయణావరదాచార్యుడు అణ్ణన్‌కు మొదటి గురువు. నారాయణ వరదాచార్యుల వద్ద వేదాలు, ఇతర విద్యలు అభ్యసిస్తున్న సమయంలో ఆణ్ణన్‌ను వాదంలో ఎదుర్కోవడం ప్రత్యర్థులకు చాలా సంకటంగా ఉండేదట. నృసింహ మిశ్రుడనే అద్వైత పండితుడిని వాదనలో ఓడించినపుడు మణవాళ మహాముని అణ్ణన్‌కు "ప్రతివాద భయంకర" అనే బిరుదు ఇచ్చాడట. తరువాత అణ్ణన్ తిరుమలలో కొంతకాలం గడిపాడు. ఆ సమయంలో అతను మణవాళ మహాముని శిష్యుడయ్యాడు.

తిరుమల వేంకటేశ్వర ఆలయంలో, అణ్ణన్ మనవాళ మాముని అనే గురువుయొక్క మహిమలు, ఆయన ఆళ్వార్ల పైవ్రాసిన రచనలకు, శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం యొక్క సిద్ధాంతాలపై ఆయన చేసిన ఉపన్యాసాల గురించి విన్నాడు. అటుపై ఆతనిని అనుసరించి, ఆణ్ణన్ మనవాళ మాముని యొక్క శిష్యుడు అయ్యాడు, ఈ కృతుల యొక్క మొత్తం వ్యాఖ్యానాలను శ్రీరంగంలో అతని నుండి నేర్చుకున్నాడు. మనవాళ మాముని తన ఆరాధ్య భక్తుడైన అణ్ణన్ తన పట్ల చూపిన వినయాన్ని చూసి అతనికి "శ్రీ వైష్ణవ దాసన్" అనే దాస్య నామాన్ని ఇచ్చాడు. ఇంకా, మనవాళ మాముని, శ్రీభాష్యంలో అణ్ణన్ యొక్క పాండిత్యాన్ని చూసి, అతనికి శ్రీభాష్య సింహాసనం, 'శ్రీభాష్యాచార్య' అనే బిరుదును ప్రసాదించాడు. మనవాళ మాముని యొక్క అష్టదిగ్గజాలలో ఒకడిగా కూడా అణ్ణన్ పనిచేశాడు.

రచనలు

మార్చు
 • వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం
 • శ్రీరామ మంగళాశాసనము
 • బాల గోపాల మంగళాసాసనము
 • శ్రీ వేంకటేశ స్తోత్రం,
 • శ్రీ వెంకటేశ ప్రపత్తి,
 • శ్రీ వేంకటేశ మంగళ శాసనం, మామునిగారి ఆదేశానుసారం రచించారు.
 • శ్రీ భాష్యం కోసం సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం ( వ్యాఖ్య )
 • శ్రీమద్ భాగవతానికి సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం ( వ్యాఖ్య ),
 • సుబల ఉపనిషదానికి సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం ( వ్యాఖ్య ).
 • భట్టర్ యొక్క అష్ట శ్లోకి వ్యాఖ్యానం ( వ్యాఖ్య ).
 • సప్తతి రత్నమాలిక (స్వామి వేదాంత దేశికన్‌కి సంబంధించిన 73-వచనాలు, సంప్రదాయం, సాహిత్యంలో అతని నైపుణ్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ)
 • వరవర ముని శతకం ( సంస్కృతంలో 100 శలోకాలు మామునిగను కీర్తిస్తూ),
 • వరవర ముని మంగళం,
 • వరవర ముని సుప్రభాతం, " చెయ్య తామరై తళినై వాళియే ..."
 • మామునిగల్ యొక్క వాళి తిరునామం ( అరులిచెయల్ గోష్టి చివరలో పఠించబడింది),
 • ఇతర శ్లోక గ్రంథములు
 • ఇతర స్తోత్ర గ్రంథములు

ఇతని మంగళాశాసన రచనలన్నింటిలోను మనవాళమహామునిని ఉద్దేశించి ఒక మంగళశ్లోకం ఉంటుంది.

మూలాలు

మార్చు