అద్దంకి (అయోమయ నివృత్తి)

  • అద్దంకి - బాపట్ల జిల్లా,అద్దంకి మండలానికి చెందిన గ్రామం.