అధికారి (అయోమయనివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
(అధికారులు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

అధికారం కలిగియున్న వ్యక్తి అధికారి.