అనువాద రమణీయం (పుస్తకం)


ఈ పుస్తకములో రెండున్నాయి.

అనువాద రమణీయం
అనువాద రమణీయం
కృతికర్త: ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ
బొమ్మలు: బాపు
ముద్రణల సంఖ్య: రెండు
ముఖచిత్ర కళాకారుడు: బాపు
దేశం: భారతదేశము
భాష: తెలుగు
ప్రక్రియ: సాహితీ సర్వస్వము
ప్రచురణ: విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాదు
విడుదల: జూన్, 2006
ప్రచురణ మాధ్యమం: సాహితీ సర్వస్వం
పేజీలు: 291

1. జూల్స్ వెర్న్ 80 రోజుల్లో భూ ప్రదక్షణం.

2. పి.టి 109 ద్వితీయ ప్రపంచ సంగ్రామంలో కెనెడీ...

ఇందులో మొదటిది ఒక మంచి నవల. చదువరులని అత్యంత ఉత్కంటతో చదివించ గలది.