అనుశాసనిక పర్వము

అనుశాసనిక పర్వము, మహాభారతంలోని 13వ భాగం. భీష్ముడు యుధిష్ఠిరునకు చేసిన చివరి ఉపదేశాలు (అనుశాసనాలు) ఈ పర్వంలోని ప్రథాన ఇతివృత్తం.

సంస్కృత మహాభారతం

మార్చు

మహా భారతంలోని మొత్తం ౧౦౦ ఉపపర్వాలలో ౨ ఉప పర్వాలు అనుశాసనిక పర్వంలో ఉన్నాయి. కాని తెలుగు మహా భారతంలో ఉప పర్వాల నియమాన్ని పాటించలేదు.

సంస్కృత మూలంలో ఉన్న ఉపపర్వాలు:

  1. అనుశాసనం
  2. భీష్మ స్వర్గారోహణం

ఆంధ్ర మహాభారతం

మార్చు

విశేషాలు

మార్చు

మూలాలు

మార్చు

బయటి లింకులు

మార్చు