అనోనేసి (Annonaceae) కుటుంబంలో దాదాపు 80 ప్రజాతులకు చెందిన 820 జాతుల మొక్కలు ఉన్నాయి. దీనికి ఈ పేరు అనోనా (Annona) ప్రజాతి మూలంగా వచ్చినది. ఇవి ప్రధానంగా ఉష్ణమండల ప్రాంతాలలో వ్యాప్తిచెంది ఉన్నాయి. భారతదేశంలో దాదాపు 129 జాతులను గుర్తించారు.

అనోనేసి
Annona squamosa fruit
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
Family:
అనోనేసి

ప్రజాతులు

See text

కుటుంబ లక్షణాలు మార్చు

  • వృక్షాలు లేదా పొదలు, కొన్ని ఎగబ్రాకే పొదలు, కలప గ్రంధి భరితం.
  • లఘుపత్రాలు, ఏకాంతరము, పుచ్ఛరహితము.
  • ఒంటరి పుష్పాలు, త్రిభాగయుతము, అర్థచక్రీయము.
  • పొడవైన, శంఖువంటి పుష్పాసనము.
  • కేసరములు, ఫలదళములు అనేకము, అసంయుక్తము, సర్పిలాకారంగా అమరి ఉంటాయి.
  • సంకలితఫలము, చిరుఫలము, మృదుఫలము.
  • రూమినేట్ అంకురచ్ఛదము.

ముఖ్యమైన మొక్కలు మార్చు

మూలాలు మార్చు

  • బి.ఆర్.సి.మూర్తి: వృక్షశాస్త్రము, శ్రీ వికాస్ పబ్లికేషన్స్, 2005.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=అనోనేసి&oldid=2983107" నుండి వెలికితీశారు