అయస్కాంత అభివాహం

భౌతిక శాస్త్రంలో, ప్రత్యేకంగా విద్యుదయస్కాంతత్వం, అయస్కాంత క్షరణము ఒక తలము గుండా ఆ ఉపరితలం గుండా అయస్కాంత క్షేత్రము B యొక్క సాధారణ భాగం యొక్క ఉపరితల ముఖ్యమైనది (తరచుగా Φ లేదా ΦB సూచిస్తారు). అయస్కాంత క్షరణముSI యూనిట్ వెబెర్ (Wb), CGS యూనిట్ మాక్స్వెల్. అయస్కాంత క్షరణమును సాధారణంగా ఒక ఫ్లక్స్ మీటర్ తో కొలుస్తారు.

వివరణసవరించు

అయస్కాంత పరస్పర స్పేస్ ఉన్న ప్రతి పాయింట్ ఆ సమయంలోలో ఆ పాయింట్ యొక్క చలన చార్జ్, దాని బలమును ఒక సదిశ రంగపరంగా వివరించబడినది (లారెంజ్ బలము చూడండి)

 
అయస్కాంత క్షేత్రం వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు ఒక తలము గుండా అయస్కాంత ఫ్లక్స్ అయస్కాంత క్షేత్రం స్థానికంగా స్థిరంగా ఉంటుంది పరిగణిస్తారు ఇది పైగా చిన్న ఉపరితల అంశాలు, ఉపరితల చీల్చిన ఆధారపడుతుంది. మొత్తం ఫ్లక్స్ అప్పుడు ఈ ఉపరితల అంశాల యొక్క లాంఛనప్రాయ కూడగా చెప్పవచ్చు

కొన్ని ఉపరితల ద్వారా ఏర్పడిన అయస్కాంత క్షరణమును ఈ సరళీకృత చిత్రంలో, ఉపరితల గుండా రంగంలో ఉన్న రేఖల సంఖ్యలకు అనుపాతంలో ఉంటాయి అని చెప్పవచ్చు. అయస్కాంత క్షేత్రం స్థిరంగా ఉంటే, సదిశ ప్రాంతంలో ఉన్నఉపరితలం గుండా ఉన్న అయస్కాంత క్షరణము యొక్క వైశాల్యం S

 

మూలాలుసవరించు

బయటి లంకెలుసవరించు

పేటెంట్లు