ప్రధాన మెనూను తెరువు

ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారిక చిహ్నం

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రాజముద్ర
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజముద్ర

ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారిక చిహ్నం అనగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన రాజముద్ర. ఈ అధికారిక చిహ్నం వృత్తాకారంలో ఉంటుంది, మధ్యలో పూర్ణఘటం ఉంటుంది. పూర్ణఘటం కింద మూడు సింహాల చిహ్నం ఉంటుంది. బాహ్య వలయం దిగువన "సత్యమేవ జయతే" అని ఉంటుంది. అంతర్ వలయాలలో పైభాగాన "ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం" అని తెలుగులో,కింది భాగాన ఎడమ వైపు భాగాన ANDHRA PRADESH (ఆంధ్ర ప్రదేశ్) అని ఆంగ్లభాషలో, కుడి వైపున आन्ध्र प्रदेश (ఆంధ్ర ప్రదేశ్) అని హిందీలో వ్రాసి ఉంటుంది. ఆంధ్ర, ప్రదేశ్ అనే రెండు పదాలు తెలుగులో కలిపి రాసి ఉండగా, ఇంగ్లీషు హిందీల్లో విడివిడిగా ఉంటాయి.

Andhra Pradesh State Emblem G.O 14-11-18 [1]

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు