ఆకెళ్ళ అనునది తెలుగు, వైదిక, బ్రాహ్మణ ఇంటి పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఆకెళ్ళ&oldid=3176707" నుండి వెలికితీశారు