ఆది పరాశక్తి (సినిమా)

(ఆదిపరాశక్తి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఆది పరాశక్తి

ఆది పరాశక్తి
(1971 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ ఉమా ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు