ఆపేక్ష
(1953 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ నరేష్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్
భాష తెలుగు