దోషాలు మరియు మీ ఆయుర్వేద శరీర రకంసవరించు

ఆయుర్వేదం ప్రకారం మూడు దోషాలు ఉన్నాయి: వాతా, పిత్త, మరియు కఫా. దోషాలు కలయికలను కార్యకలాపాలు, మొక్కలు మరియు జంతువులలో గుర్తించవచ్చు. వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి ఒక క్రియాత్మక ఎంటిటీని సృష్టించడానికి మూలకాలు మరియు లక్షణాల కలయికను కలిగి ఉంటాయి.

మనకు వికృతి స్థితి కూడా ఉంది, ఇది ఏ సమయంలోనైనా దోషాలు శరీరంలో సమతుల్యతలో ఉన్నాయో లేదో కొలుస్తుంది.

ఆయుర్వేదం ఏడు ప్రాథమిక రకాలను గుర్తించింది:సవరించు

 1. వాతా-రకం: ఎక్కువ మొత్తంలో వాతా, తక్కువ మొత్తంలో పిత్తా మరియు కఫా.
 2. పిత్తా-రకం: ఎక్కువ మొత్తంలో పిత్తా, తక్కువ మొత్తంలో వాత మరియు కఫా.
 3. కఫా-రకం: ఎక్కువ మొత్తంలో కఫా, తక్కువ మొత్తంలో వాత మరియు పిట్ట.
 4. వాటా-పిట్ట-రకం (లేదా పిట్ట-వాథా) : వాతా మరియు పిట్ట రెండింటిలో ఎక్కువ మొత్తాలు, తక్కువ మొత్తంలో కఫా.
 5. పిట్ట-కఫా (లేదా కఫా-పిట్ట) : పిత్తా మరియు కఫా రెండింటిలో ఎక్కువ మొత్తాలు, తక్కువ మొత్తంలో వాథా.
 6. కఫా-వాటా (లేదా వాతా-కఫా) : వాతా మరియు కఫా రెండింటిలో ఎక్కువ మొత్తాలు, తక్కువ మొత్తంలో పిట్ట.
 7. త్రిడోషిక్ (లేదా వాతా-పిత్త-కఫా-రకం) : శరీరంలోని మూడు దోషాలకు సమాన మొత్తాలు. [1]

దోషాలు అన్ని మహాభూతాలు కలిసి ఉండేలా చూసుకుంటాయి మరియు మానవ శరీరం యొక్క వాంఛనీయ పనితీరు కోసం సినర్జిజంలో వాటి పనితీరును చూపుతాయి.

 • ఆకాషా మరియు వాయు మహాభూతలను కలిపి ఉంచే శక్తి వాతా.
 • పిత్తా అంటే అగ్ని మరియు జల మహాభూతాలను కలిపి ఉంచే శక్తి.
 • పృథ్వీ మరియు జల మహాభూతాలను కలిపి ఉంచే శక్తి కఫా.

దోషాలను 5 ఉప రకాలుగా విభజించారు:సవరించు

వాతా: ప్రాణ, ఉడనా, వ్యానా, సమన మరియు అపన.

పిత్తా: సాధక్, రంజక్, భ్రజక్, పచక్ మరియు అలోచక్.

కఫా: అవల్మాబాక్, టార్పాక్, క్లేడాక్, బోధక్ శలేషక్.

ఆయుర్వేదం వాతా, పిత్తా, కఫా తమను తాము శక్తిగా, అరుదుగా పదార్థంగా పరిగణిస్తుందని నమ్ముతుంది. కొన్ని శాస్త్రీయ గ్రంథాలలో, రచయితలు శరీరంలో పిత్తా మరియు కఫా పరిమాణాన్ని ప్రస్తావించారు, కాని వాతా ఎప్పుడ ప్రస్తావించరు. [2]

 1. https://rasa-ayurveda.com/pages/understanding-your-dosha
 2. https://vedix.com/blogs/articles/ayurvedic-doshas