ఆర్ట్ మ్యూజియం

ఆర్ట్ మ్యూజియం (Art museum, Art gallery - ఆర్ట్ గ్యాలరీ) అనేది కళా ప్రదర్శనకు, సాధారణంగా దృశ్య కళా ప్రదర్శనకు ఉన్న ఒక భవనం లేదా స్థలం. మ్యూజియాలు సేకరణ యొక్క యాజమాన్యాన్ని బట్టి పబ్లిక్ లేదా ప్రైవేట్ అని వేరుగా ఉంటాయి. చిత్రీకరించిన చిత్రాలు సర్వసాధారణంగా ప్రదర్శించబడే కళా వస్తువులుగా ఉన్నాయి; అయితే, శిల్పాలు, అలంకరణ కళలు, ఫర్నిచర్, వస్త్రాలు, దుస్తులు, డ్రాయింగ్లు, పాస్టేల్లు, వాటర్‌కలర్లు, కోల్లెజ్, ప్రింట్లు, కళాకారుడు యొక్క పుస్తకాలు, ఫోటోలు,, సంస్థాపనా కళ కూడా క్రమం తప్పకుండా కళా వస్తువులుగా చూపబడుతున్నాయి.

పారిస్, ఫ్రాన్స్ లో ఉన్న లౌవ్రే మ్యూజియం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద మ్యూజియం,, ప్రపంచంలో ఎక్కువగా సందర్శించే కళా మ్యూజియాల్లో ఒకటి
నేషనల్ గేలరీ ఆఫ్ ఆర్ట్, వాషింగ్టన్ డిసి.