ఆవేశం (1980 సినిమా)
(1980 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ సబిత ఫిల్మ్స్
భాష తెలుగు