ప్రధాన మెనూను తెరువు

మన సొంత కంప్యూటరుకు ఇంటర్నెట్ సౌకర్యమును పొందేందుకు అవకాశం కలిపించే సంస్థను ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటారు. విదేశీ సంచార్ నిగం లిమిటెడ్ భారతదేశంలో గల ఒక ఇంటర్నెట్ సర్వీసు ప్రొవయిడరు.


మూలాలుసవరించు

తెలుగువారి సంపూర్ణ పెద్దబాలశిక్ష - గ్రంథకర్త : గాజుల సత్యనారాయణ