ఇబ్రహీంపట్నం పేరుతో ఈ క్రింది ప్రాంతాలున్నాయి:

ఆంధ్రప్రదేశ్సవరించు

తెలంగాణసవరించు