ఉదరవితానము (Diaphragm) క్షీరదాలలో ఉండే ప్రత్యేకమైన నిర్మాణము.

Diaphragm
Respiratory system
లాటిన్ Diaphragma
గ్రే'స్ subject #117 404
ధమని Pericardiacophrenic artery, Musculophrenic artery, Inferior phrenic arteries
సిర Superior phrenic vein, Inferior phrenic vein
నాడి phrenic and lower intercostal nerves
Precursor Septum transversum, pleuroperitoneal folds, body wall [1]
MeSH Diaphragm
Dorlands/Elsevier d_15/12293509

ఊపిరి పీల్చుకునేటప్పుడు, డయాఫ్రాగమ్ క్రిందికి లాగుతుంది, తద్వారా ఊపిరితిత్తుల పరిమాణం పెరుగుతుంది, గాలి ఊపిరితిత్తులలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఊపిరి పీల్చుకునేటప్పుడు, డయాఫ్రాగమ్ నిలుస్తుంది. గోపురం ఆకారంలో తయారవుతుంది, ఊపిరితిత్తుల పరిమాణం తగ్గి గాలిని బయటకు నెట్టివేస్తుంది. ఇది గాలి ఉపరితల వైశాల్యాన్ని పెంచుతుంది, తద్వారా ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా అందుతుంది.

మూలాలు

మార్చు