ఉలిపిరి కాయలు (Wart) ఒక విధమైన వైరస్ వలన కలిగే అంటు వ్యాధి.

ఉలిపిరి కాయలు
వర్గీకరణ & బయటి వనరులు
Warts on the big toe
m:en:ICD-10 {{{m:en:ICD10}}}
m:en:ICD-9 {{{m:en:ICD9}}}
DiseasesDB 28410
m:en:MedlinePlus 000885
m:en:eMedicine {{{m:en:eMedicineSubj}}}/{{{m:en:eMedicineTopic}}} 
MeSH D014860
A filiform wart on the eyelid.

ఇవి చిన్న పొక్కులు, లేదా కాయల మాదిరిగా ఎక్కువగా చేతులు, పాదాల మీద, మరి ఇతర ప్రదేశాలలో కనిపిస్తాయి. ఇవి మానవ పాపిల్లోమా వైరస్ (Human Papilloma Virus-HPV) అనే వైరస్ వలక చర్మం మీద ఒక దగ్గర నుండి మరొక దగ్గరికి వ్యాపించే ప్రమాదం ఉంటుంది. అలాగే తువ్వాళ్ళు మొదలైన గృహోపకరణాల ద్వారా, రతి ద్వారా ఒకరి నుండి మరొకరికి వ్యాపిస్తుంది. కొన్ని కాయలు కొంతకాలం తర్వాత రాలిపొవచ్చును, మళ్ళీ తిరిగి వస్తాయి.

వ్యాధి కారకం

మార్చు

Warts are caused by a virus called human papilloma virus or HPV. There are approximately 100 strains of human papilloma viruses.[1][2] Type 1, 2, and 3 causes most of the common warts. Type 1 is associated with deep plantar (sole of the feet) and palmar warts (palm of the hand). Type 2 causes common warts, filiform warts, plantar warts, mosaic plantar warts. Type 3 causes plane warts, or commonly known as flat warts..[2] Anogenital warts are caused by types 6, 11, 16, 18, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40 and others. HPV types 6 and 11 cause about 90% of genital warts cases. HPV types 16 and 18 currently cause about 70% of cervical cancer cases,[3][4] and also cause some vulvar, vaginal,[5] penile and anal cancers.[6] Gardasil, a vaccine for HPV is designed to prevent infection with HPV types 16, 18, 6, and 11; it is claimed to prevent infections to other strains of anogenital warts through cross protection against other types of HPVs. HPV is associated with oral cancer, laryngeal cancers, tracheal and lung cancers.[7][8]

మూలాలు

మార్చు
  1. "ఆర్కైవ్ నకలు". Archived from the original on 2009-03-31. Retrieved 2009-04-02.
  2. 2.0 2.1 Champion, R.H., et al. Rook's Textbook of Dermatology. Blackwell Science. 1998. pp. 1029-1051.
  3. Lowy DR, Schiller JT (2006). "Prophylactic human papillomavirus vaccines". J. Clin. Invest. 116 (5): 1167–73. doi:10.1172/JCI28607. PMID 16670757. Retrieved 2007-12-01.
  4. Muñoz N; Bosch FX; Castellsagué X; Díaz M; de Sanjose S; Hammouda D; Shah KV; Meijer CJ (2004-08-20). "Against which human papillomavirus types shall we vaccinate and screen? The international perspective". Int J Cancer. 111 (2): 278-85.
  5. "FDA Approves Expanded Uses for Gardasil to Include Preventing Certain Vulvar and Vaginal Cancers". 2008-09-12. Retrieved 2008-10-12.
  6. Cortez, Michelle Fay and Pettypiece, Shannon. "Merck Cancer Shot Cuts Genital Warts, Lesions in Men". Bloomberg News. (Bloomberg.com) 13 Nov 2008.
  7. Syrjanen, K. HPV infections and lung cancer. Journal of Clinical Pathology 2002;55:885-891.
  8. Gypsyamber, D, et al. Case–Control Study of Human Papillomavirus and Oropharyngeal Cancer NEJM. 356;19. May 10, 2007.