ఉల్బధారులు (లాటిన్ : ఆమ్నియోటా: Amniota) పిండాభివృద్ధిలో ఉల్బం ఏర్పడే సకశేరుకాలు. ఉదాహరణ: సరీసృపాలు, పక్షులు.

ఉల్బధారులు
కాల విస్తరణ: Carboniferous (Middle Mississippian) to Recent
Tortoise-Hatchling.jpg
A baby tortoise emerges from an amniotic egg.
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Subphylum:
Infraphylum:
Superclass:
(unranked):
ఉల్బధారులు

Haeckel, 1866
Living subgroups

See text

వర్గీకరణసవరించు

అండం నిర్మాణంసవరించు

 
ఉల్బధారుల అండము నిర్మాణం
1. Eggshell
2. వెలుపలి పొర
3. లోపలి పొర
4. శ్వేతకరజ్జువు
5. వెలుపలి శ్వేతక పొర
6. మధ్య శ్వేతక పొర
7. పీతక త్వచము
8. Nucleus of Pander
9. Germinal disk (blastoderm)
10. పచ్చ సొన
11. తెల్ల సొన
12. లోపలి శ్వేతక పొర
13. శ్వేతకరజ్జువు
14. Air cell
15. అవభాసిని