సంస్కృతంలో అచ్చులలో ఌ, ౡ అనే అక్షరములు ఉన్నాయి. వీటిని తెలుగు వర్ణమాలలో భాగంగా పూర్వము నేర్పెడివారు।

తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉదాహరణలుసవరించు

క్లుప్తము అనే పదము యొక్క అసలు రూపం కౢప్తము అని కకు ఌ గుణింతం జేర్చి వ్రాయబడేది। కాలక్రమేణా ఈ వాడుక మూలపడింది।

యూనీకోడుసవరించు

యూనీకోడు - ఌ
కోడు పాయింటు - U+0C0C
గుణింతం - ౢ
గుణింతం కోడుపాయింటు - U+0C62

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఌ&oldid=2952564" నుండి వెలికితీశారు