ఎర్రగడ్డ (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

ఎర్రగడ్డ - తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాదులోని ఒక ప్రాంతం.