ఏనుగుల అనగా ఏనుగులకు సంబంధించిన అని అర్ధం.


ఏనుగుల తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఏనుగుల&oldid=2892623" నుండి వెలికితీశారు