ఐనవోలు (అయోమయనివృత్తి)

అయోమయనివృత్తి పేజీ
(ఐనవోలు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్చు

తెలంగాణ మార్చు

  • ఐనవోలు - హన్మకొండ జిల్లా, ఐనవోలు మండలం లోని గ్రామం