ఒలింపిక్ క్రీడలు - ఒలింపిక్ క్రీడలు (Olympic Games) ప్రతి నాలుగేళ్ళకొకసారి జరుగుతాయి.

ఒలింపిక్ చిహ్నం - ఒకదానితో ఒకటి గొలుసువలె కలిసిన ఐదు రింగులు ఒలింపిక్ క్రీడల చిహ్నం.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఒలింపిక్&oldid=832165" నుండి వెలికితీశారు