కంచి కామకోటి పీఠం

కంచి కామకోటి మఠాన్ని ఆది శంకర స్థాపించారు, తమిళనాడు కాంచీపురం నగరంలో ఉంది. కంచి మఠం హిందువులకు సన్యాస సంస్థ స్ఫూర్తితో స్థాపించబడింది. కాంచీపురం మఠం పంచ-భూతస్తలాలలో ఒకటిగా ఉంది. ఈ మఠం వాస్తవానికి ఎవరు నిర్మించారని పురావస్తు ఆధారాల ప్రకారం ఇప్పుడు 2500 సంవత్సరాల క్రితం నదని తెలుస్తుంది. ఈ మఠం యొక్క గోడలపై శిలాశాసన ఆధారాల ద్వారా నిరూపితమైంది. కొందరు చరిత్రకారులు కాంచీపురంలో మఠం కంటే ఎక్కువ మూడు దశాబ్దాల ముందు అని పేర్కొన్నారు కాని ఈ వాదనను బలపరిచే ఘన ఆధారాలు ఉన్నాయి. మొదట్లో మఠం కుంభకోణంలో ఉండేది. కానీ హైదర్ ఆలీ యొక్క సైన్యం ఈ ప్రాంతంలో కవాతు చేసినప్పుడు 18 వ శతాబ్దంలో కాంచీపురానికి తరలించారు. నేడు, మఠం దక్షిణ భారతదేశం అంతటా ఖ్యాతి గడించింది,, ఆది శంకర భక్తులు ప్రతి సంవత్సరం వేల సంఖ్యలో శాంతి, ప్రశాంతత యొక్క శోధన కొరకు ఇక్కడకు వస్తారు

కంచి కామకోటి పీఠం
ప్రదేశం
పురపాలకసంఘంకాంచీపురం
రాష్ట్రంతమిళనాడు
వాస్తుశాస్త్రం.
స్థాపకుడుశ్రీ ఆది శంకరాచార్య
స్థాపించబడిన తేదీ8వ శతాబ్దం, సాంప్రదాయకంగా 482 BC

గురు పరంపర

మార్చు

ఈ మఠం యొక్క గురుపరంపరను 1823 కన్నా ముందు ఉన్నవారిని క్రమంగా కంచి మఠం ప్రకటించడం జరిగింది.[1] ఈ మఠం గురుపరంపర ఈ క్రింది విధంగా ఉంది.

 1. శంకర భగవత్పాద (482 BC-477 BC)
 2. సురేశ్వరాచార్య (477 BC-407 BC)
 3. సర్వజ్ఞాత్మనేంద్ర సరస్వతి (407 BC-367 BC) [2]
 4. సత్య బోధేంద్ర సరస్వతి (367 BC-268 BC) [3]
 5. జ్ఞానానందేంద్ర సరస్వతి (268 BC-205 BC)
 6. శుద్ధానందేంద్ర సరస్వతి (205 BC-124 BC)
 7. ఆనంద జ్ఞానేంద్ర సరస్వతి (124 BC-55 BC)
 8. కైవల్యానంద యోగేంద్ర సరస్వతి (55 BC-28 AD)
 9. కృపా శంకరేంద్ర సరస్వతి (28 AD-69 AD)
 10. సురేశ్వరేంద్ర సరస్వతి (69 AD-127 AD)
 11. శివానంద చిద్ఘనేంద్ర సరస్వతి (127 AD-172 AD)
 12. చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి (172–235)
 13. సచ్చిదానందేంద్ర సరస్వతి (235–272)
 14. విద్యాఘనేంద్ర సరస్వతి (272–317)
 15. గంగాధరేంద్ర సరస్వతి (317–329)
 16. ఉజ్జ్వల శంకరేంద్ర సరస్వతి (329–367)
 17. సదాశివేంద్ర సరస్వతి (367–375)
 18. యోగతిలక సురేంద్ర సరస్వతి (375–385)
 19. మార్తాండ విద్యాఘనేంద్ర సరస్వతి (385–398)
 20. మూక శంకరేంద్ర సరస్వతి (398–437)
 21. చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి-II (437–447)
 22. బోధేంద్ర సరస్వతి (447–481)
 23. సచ్చిత్సుఖేంద్ర సరస్వతి (481–512)
 24. చిత్సుఖేంద్ర సరస్వతి (512–527)
 25. సచ్చిదానంద ఘనేంద్ర సరస్వతి (527–548)
 26. ప్రజ్ఞా ఘనేంద్ర సరస్వతి (548–565)
 27. చిద్విలాసేంద్ర సరస్వతి (565–577)
 28. మహాదేవేంద్ర సరస్వతి-I (577–601)
 29. పూర్ణబోధేంద్ర సరస్వతి (601–618)
 30. బోధేంద్ర సరస్వతి-II (618–655)
 31. బ్రహ్మానంద ఘనేంద్ర సరస్వతి (655–668)
 32. చిదానంద ఘనేంద్ర సరస్వతి (668–672)
 33. సచ్చిదానంద సరస్వతి (672–692)
 34. చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి-III (692–710)
 35. చిత్సుఖేంద్ర సరస్వతి-II (710–737)
 36. చిత్సుఖానందేంద్ర సరస్వతి (737–758)
 37. విద్యా ఘనేంద్ర సరస్వతి-II (758–788)
 38. అభినవ శంకరేంద్ర సరస్వతి (788–840)
 39. సచ్చిద్విలాసేంద్ర సరస్వతి (840–873)
 40. మహాదేవేంద్ర సరస్వతి-II (873–915)
 41. గంగాధరేంద్ర సరస్వతి-II (915–950)
 42. బ్రహ్మానంద ఘనేంద్ర సరస్వతి-II (950–978)
 43. ఆనంద ఘనేంద్ర సరస్వతి (978–1014)
 44. పూర్ణ బోధేంద్ర సరస్వతి-II (1014–1040)
 45. పరమశివేంద్ర సరస్వతి-I (1040–1061)
 46. సంద్రానంద బోధేంద్ర సరస్వతి (1061–1098)
 47. చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి-IV (1098–1166)
 48. అద్వైతానంద బోధేంద్ర సరస్వతి (1166–1200)
 49. మహాదేవేంద్ర సరస్వతి-III (1200–1247)
 50. చంద్రచూడేంద్ర సరస్వతి-I (1247–1297)
 51. విద్యా తీర్థేంద్ర సరస్వతి (1297–1385)
 52. శంకరానందేంద్ర సరస్వతి (1385–1417)
 53. పూర్ణానంద సదాశివేంద్ర సరస్వతి (1417–1498)
 54. వ్యాసాచల మహాదేవేంద్ర సరస్వతి (1498–1507)
 55. చంద్రచూడేంద్ర సరస్వతి-II (1507–1524)
 56. సర్వజ్ఞ సదాశివ బోధేంద్ర సరస్వతి (1524–1539)
 57. పరమశివేంద్ర సరస్వతి-II (1539–1586)
 58. ఆత్మబోధేంద్ర సరస్వతి (1586–1638)
 59. భగవన్నామ బోధేంద్ర సరస్వతి (1638–1692)
 60. అద్వైతాత్మ ప్రకాశేంద్ర సరస్వతి (1692–1704)
 61. మహాదేవేంద్ర సరస్వతి-IV (1704–1746)
 62. చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి-V (1746–1783)
 63. మహాదేవేంద్ర సరస్వతి-V (1783–1813)
 64. చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి-VI (1813–1851)
 65. సుదర్శన మహాదేవేంద్ర సరస్వతి (1851–1891)
 66. చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి-VII (1891 – 1907 ఫిబ్రవరి 7)
 67. మహాదేవేంద్ర సరస్వతి-V ( 1907 ఫిబ్రవరి 7 – 1907 ఫిబ్రవరి 13)
 68. చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి-VIII ( 1907 ఫిబ్రవరి 13 – 1994 జనవరి 3)
 69. జయేంద్ర సరస్వతి ( 1994 జనవరి 3 – 2018 ఫిబ్రవరి 28)
 70. శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి ( 2018 ఫిబ్రవరి 28 –ప్రస్తుతం)

మూలాలు

మార్చు
 1. "History of the Kanchi Sankaracharya Math and Acharaparampara". www.kamakoti.org. www.kamakoti.org. Retrieved 1 November 2016.
 2. Encyclopedia of Indian Philosophies (2006). Advaita Vedānta from 800 to 1200. Motilal Banarsidass Publishe, 2006. p. 435. ISBN 978-81-208-3061-5.
 3. "Schools of Philosophy". hindupedia.com. hindupedia.com. Retrieved 1 November 2016.