కండ్రిగ (అయోమయనివృత్తి)

(కండ్రిక నుండి దారిమార్పు చెందింది)

కండ్రిగ, కండ్రిక, ఖండ్రిగ, ఖండ్రిక అనగా పన్ను లేకుండా గుత్త కిచ్చిన భూఖండం. [1]

ఇది రాయలసీమలోని నెల్లూరు జిల్లాలో చాలా గ్రామాలకు ఉత్తరపదంగాను, కొన్ని గ్రామాలకు పూర్వపదంగాను వాడుకలో ఉంది.

మూలాలుసవరించు

  1. నెల్లూరుజిల్లా గ్రామనామాలు భాషా సామాజిక పరిశీలన, ఉగ్రానం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, 1989, శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం, తిరుపతి, పేజీ: 229.