కంభంపాటి

ఇంటిపేరు

కంభంపాటి తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కంభంపాటి&oldid=2950658" నుండి వెలికితీశారు