జిల్లా కలెక్టర్

(కలెక్టరు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

కలెక్టర్ నేరుగా ఇక్కడికి దారితీస్తుంది అయోమయ నివృత్తి కొరకు చూడండి కలెక్టర్ (అయోమయ నివృత్తి)

జిల్లా కలెక్టర్ సాధారణంగా కలెక్టర్ గానే సూచించబడతారు, ఇతను ఒక భారతీయ జిల్లా యొక్క ముఖ్య పరిపాలకుడు, రెవిన్యూ అధికారి. కలెక్టర్ అలాగే జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, డిప్యూటీ కమిషనర్,, కొన్ని జిల్లాల్లో డిప్యూటీ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ గాను సూచింపబడతారు. జిల్లా కలెక్టర్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ సభ్యుడు,, కేంద్ర ప్రభుత్వముచే నియమింపబడతాడు.

చరిత్రసవరించు

భారతదేశంలో జిల్లా పరిపాలన బ్రిటీష్ రాజ్ యొక్క వారసత్వం. జిల్లా కలెక్టర్లు ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ యొక్క సభ్యులు, జిల్లాలో సాధారణ పరిపాలన పర్యవేక్షిస్తారు. వారెన్ హేస్టింగ్స్ 1772 లో జిల్లా కలెక్టర్ యొక్క కార్యాలయమును పరిచయం చేసాడు. సర్ జార్జ్ కాంప్ బెల్, 1871-1874 నుండి బెంగాల్ లెఫ్ట్నెంట్ గవర్నర్, ఇతను ఉద్దేశించబడింది "ఇకపై జిల్లా యొక్క పెద్దగ అనేక శాఖల యొక్క సేవకులకు , అన్ని వ్యవహారాలకు తన సేవలనందిస్తాడు, కానీ నిజానికి ప్రతి జిల్లాలో అన్ని విభాగాల పై సాధారణ నియంత్రణ అధికారం (జనరల్ కంట్రోలింగ్ ఆధారిటీ) ఉంటుంది."

విధులుసవరించు

అజమాయిషీ విభాగాలుసవరించు

న్యాయాధికారిసవరించు

న్యాయాధికారిగా పనిలో జిల్లా ఉపన్యాయాధికారి హోదాలో వున్న ఇతర ఐఎఎస్ వ్యక్తులు సహాయం చేస్తారు.