కశ్యప్

ఇవ్వబడిన పేరు

కశ్యప్ భారతీయులలో కొందరి పేరు. ఇది హిందూ ఋషి కశ్యపుడు ఆధారంగా పుట్టింది.

కులం మార్చు

గ్రామాలు మార్చు

వ్యక్తుల పేర్లలో కశ్యప్ మార్చు

గ్రంథాలు మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కశ్యప్&oldid=3582082" నుండి వెలికితీశారు