కార్తీక బహుళ దశమి

పంచాంగ విశేషాలు
హిందూ కాలగణన
తెలుగు సంవత్సరాలు
తెలుగు నెలలు
ఋతువులు

కార్తీక బహుళ దశమి అనగా కార్తీక మాసములో కృష్ణ పక్షము నందు దశమి తిథి కలిగిన 25వ రోజు.

సంఘటనలు సవరించు

2007


జననాలు సవరించు

మరణాలు సవరించు

2007


పండుగలు, జాతీయ దినాలు సవరించు

బయటి లింకులు సవరించు