కార్పొరేషన్

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

కార్పొరేషన్ (Corporation) అనే ఆంగ్ల పదానికి తెలుగులో సంస్థ అని అర్ధం.