కాళరాత్రి 12 గంటలు
(1990 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం రాజ్ - కోటి
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ ధనలక్ష్మీ మూవీస్
భాష తెలుగు